20161208_102853

O bibliotece

” Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad
sobą,
osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego.”
                                                                                                                           Jan Paweł II

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek        7:45 – 15:30
wtorek                   7:45 – 15:30
środa                      7:45 – 15:30
czwartek               7:45 – 15:30
piątek                    7:45 – 14:45

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW.

 1. Podręczniki, które otrzymują uczniowie są własnością szkoły, nie stają się własnością ucznia, przekazywane są na zasadzie rocznego wypożyczenia z biblioteki szkolnej i muszą być na końcu roku szkolnego zwrócone w dobrym stanie.
 2. Każdy egzemplarz ma wystarczyć na 3 lata . Czytelnik zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
 3. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno
  w podręczniku niczego pisać, zaznaczać.
 4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki. Zauważone uszkodzenia, które już były w podręczniku, trzeba zgłosić bibliotekarzowi od razu po wypożyczeniu podręcznika.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika trzeba:
  – odkupić książkę jeżeli jest bardzo zniszczona, nie była oprawiona itp.
  – wpłacić ustaloną kwotę w przypadku małych zniszczeń.
 1.  Zniszczenia ocenia komisja / wychowawca, bibliotekarz /. Z uzyskanych funduszy kupowane są podręczniki.
 2. Nauczyciel bibliotekarz i nauczyciele wychowawcy ustalają harmonogram wymiany podręczników oraz współpracują w sprawnym przebiegu ich zwrotu i wydawania.
 3.  Przed końcem roku szkolnego uczeń ma obowiązek zwrócić komplet podręczników w ogłoszonym terminie.

Działy:

 • Księgozbiór podręczny
 • Patron szkoły
 • Filozofia, religia
 • Psychologia, pedagogika
 • Nauki techniczne i stosowane
 • Historia, geografia
 • Nauka o literaturze i języku
 • Literatura dziecięca
 • Literatura młodzieżowa
 • Lektury
 • Multimedia

Do biblioteki zapisani są wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Niewątpliwym atutem naszej biblioteki są atrakcyjne,ładnie zaprojektowane i dobrze wyposażone pomieszczenia wypożyczalni i czytelni,jak również zbiory dostosowane do potrzeb czytelników.
Księgozbiór biblioteki liczy ok. 12,5 tysiąca egzemplarzy z różnych dziedzin. Przede wszystkim około 5000 lektur dla wszystkich klas. Nasza biblioteka zawiera dużo pozycji z literatury pięknej, młodzieżowej i dziecięcej, posiada też bardzo bogaty księgozbiór podręczny. Wszystkie książki są skatalogowane komputerowo za pomocą programu MOL OPTIVUM, tak więc wypożyczanie odbywa się drogą elektroniczną.
Biblioteka bierze czynny udział w akcjach szkolnych i ogólnopolskich, np. „Cała Polska czyta dzieciom” i Bookcrossing.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO ODWIEDZANIA NASZEJ BIBLIOTEKI I CZYTELNI !!!

bibl1

Biblioteka z czytelnią i multimedialnym centrum informacji, wyposażonym w 4 komputery, mieści się na II piętrze szkoły w sali nr 305. Poziom 305