Przedmiotowe Zasady Oceniania

Poniżej znajduje się link do

Przedmiotowych Zasad Oceniania

jakie obowiązują na języku niemieckim.

PZO-jn-2019