KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY

 

Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.

Jan Paweł II

Konkurs Plastyczno-Fotograficzny

SŁOWA JANA PAWEŁ II –

MOIM MOTTEM ŻYCIOWYM”


CELE KONKURSU

 • Pogłębienie wiedzy o życiu, twórczości i nauczaniu Jana Pawła II.

 • Ukazanie młodemu człowiekowi ponadczasowych wartości ewangelicznego przesłania.

 • Zachęcenie do naśladowania pozytywnych wzorów moralnych.

 • Ukazanie wielkości życia błogosławionego Jana Pawła II.

REGULAMINY KONKURSÓW PRZEZNACZONYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Uczestnik wykonuje pracę plastyczną lub fotograficzną zgodnie z hasłem.

 2. Forma pracy – plakat (format A3 i fotografia w w formie cyfrowej). Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek (płaska, z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem), fotografia.

 3. W konkursie artystycznym każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę. Na odwrocie należy umieścić swoje dane: imię i nazwisko, klasę.

Prace artystyczne

prosimy przesłać/dostarczy do sekretariatu szkoły do 14.05.2020 r.

Przed wejściem do sekretariatu będzie stał karton do którego można wrzucać prace codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00

Informacji udziela: Agnieszka Kołcon

Laureaci konkursów zostaną powiadomieni o uroczystym wręczeniu nagród w pierwszym możliwym do realizacji terminie.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły.

Postanowienia końcowe regulaminu konkursów:

 1. Organizatorzy powołują komisje konkursowe. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji

 2. Informacje o laureatach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły

 3. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami ufundowanymi przez organizatorów i sponsorów.

 4. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne

z regulaminem nie będą oceniane.

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

 2. Dane obejmują w przypadku:

a. uczniów – imię i nazwisko, wiek, klasę, nazwę szkoły,

 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo, a uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie ich danych w związku z konkursem we wszystkich instytucjach i wydawnictwach związanych z konkursem.

 2. Organizator konkursu nabywa prawa autorskie do nagrodzonych prac na wszystkich polach ekspozycji,

o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Organizatorzy konkursu

Agnieszka Kołcon

Aleksandra Kimpel

CYTATY JANA PAWŁA II

„Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”.

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

„Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać”.

„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny”.

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”.

„Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”.

”Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia”.

Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego”.

”Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”.

”Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała – dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała”.

”Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”.

Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć”.

”Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

ZADANIE DLA KLAS 7- MARTWA NATURA Z OKNEM

Zadanie dla klas 7 to stworzenie pracy plastycznej w dowolnej technice rysunkowej na kartce formatu A3. Zadanie polega na ułożeniu martwej natury z przedmiotów codziennego użytku i ułożeniu ich w pobliżu okna. Praca ma zawierać na pierwszym planie ułożoną kompozycje a w tle ma być widoczny widok za oknem. Zastosujcie tu perspektywę powietrzna lub malarską, dzięki temu uzyskacie efekt głębi i przestrzeni. Nie zapomnijcie o zastosowaniu światłocienia i odpowiednich proporcji. W kompozycji muszą się znaleźć minimum 4 przedmioty. Dla ułatwienia wykonania pracy przedstawię Wam poniżej zdjęcia z instruktażem jak wykonać rysunek martwej natury.

Zdjęcie martwej natury i Waszej pracy przedstawiającej ta martwa naturę przysyłacie na mój emeil: a.kolcon@zslochowo.pl do 29.03.2020. Dla ułatwienia podpisujecie plik według wzoru: (klasa, numer w dzienniku, nazwisko, imię) :7a1jankowalski”

KLASA7AKLAS7B

ZADANIE DLA KLAS 6- WIOSENNE DRZEWKO

Zadnie na tydzień 23-27.03.2020 to wykonanie WIOSENNEGO DRZEWKA. Wiosna za oknami powoli budzi do życia rośliny…pojawiają się wiosenne kwiatki. Zadanie można wykonać korzystając z moich materiałów instruktażowych zaczerpniętych z różnych książek ale można je również wykonać według własnej inwencji twórczej. Można wykorzystać odpady recyklingowe i być eko.  Poniżej zamieszam fotografie.

Życzę Wam dużo pomysłów i kreatywnego podejścia do tematu.

Zdjęcie pracy wysyłamy podpisane na mój emeil: a.kolcon@zslochowo.pl do dnia 29.03.2020

według wzoru: (klasa, numer w dzienniku, nazwisko i imię) „6a1jankowalski”KLASA6AKLASA6BKLAS6CKLASA6DKLASA6EKLASA6F

ZADANIE DLA KLAS 5- KOMPOZYCJA SYMETRYCZNA MOTYLEK

Zadnie na tydzień 23-27.03.2020 to wykonanie KOMPOZYCJI SYMETRYCZNEJ „MOTYLEK”. Przypomnij sobie z notatki i podręcznika -co to jest kompozycja symetryczna.   W tym tygodniu przesyłam Wam materiały pomocnicze w postaci zdjęć instruktażowych. Praca ma być wykonana farbami plakatowymi na kartce formatu A3. Dla ułatwienia wykonania tego rodzaju kompozycji proponuje technikę odbitki.

Życzę Wam dużo pomysłów i kreatywnego podejścia do tematu.

Zdjęcie pracy wysyłamy podpisane na mój emeil: a.kolcon@zslochowo.pl do dnia 29.03.2020

według wzoru: (klasa, numer w dzienniku, nazwisko i imię) „5a1jankowalski”

KLASA5A

ZADANIE DLA KLASY 4- Ozdoba lub kartka wielkanocna

Zadnie na tydzień 23-27.03.2020 to wykonanie ozdoby lub dekoracji świątecznej.  W tym tygodniu przesyłam Wam materiały pomocnicze w postaci zdjęć instruktażowych. Możecie sobie wybrać rodzaj i temat zadania.  Moje propozycje to:

1.Prosta kartka wielkanocna wykonana z kolorowego papieru. ( można wykonać taką jak na zdjęciu lub zrobić własną kompozycje)

2. Zawieszka na wykałaczce lub na sznurku „Baranek”

3. „Zajączek” z rolki po papierze toaletowym

Życzę Wam dużo pomysłów i kreatywnego podejścia do tematu.

Zdjęcie pracy wysyłamy podpisane na mój emeil: a.kolcon@zslochowo.pl do dnia 29.03.2020

według wzoru: (klasa, numer w dzienniku, nazwisko i imię) „4a1jankowalski”KLASA4AAKLASA4BKLASA4CKLAS4D4A

Kółko fotoreporterów

W tym roku szkolnym na zajęciach kółka fotograficznego mamy całkowicie nowy skład uczestników. Uczniowie od podstaw będą uczyć się obsługi sprzętu fotograficznego i próbować swoich sił w odpowiedzialnej funkcji jaką jest FOTOREPORTER SZKOŁY.

Na pierwszych zajęciach zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat lustrzanki cyfrowej i w ramach niespodzianki zrobili swoje pierwsze zdjęcia aparatem do fotografii natychmiastowej  typu polaroid.72771764_567088064051224_1417349137644388352_n